Podívejte se v roce 2017 do tří hlavních měst v Evropě. Navštívíte hlavní město Velké Británie – Londýn,  hlavní město Dánska – Kodaň a poslední zastávka na tripu po Evropě bude hlavní město Irska...

Více